Notarul Public

Notarul public este un liber profesionist, care îndeplineşte acte de autoritate publică.
Numirea în functie a notarului public, suspendarea şi încetarea acestei calităţi atestă caracterul dublu al poziţiei notarului care este titular al unui serviciu de interes public şi, totodată, un liber profesionist, membru al unei organizaţii profesionale.

Activitatea notarială se desfaşoară în baza Legii nr. 36/1995 a notarilor publici şi activităţii notariale şi a Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a acestei legi.

Activitatea notarului public se bazează pe încrederea solicitanţilor, care se obţine dacă notarul public este un consilier convingător şi un confident discret al părţilor, capabil să le explice reglementările legale şi să transpună voinţa lor în termeni juridici.
Funcţia de notar public este autonomă ceea ce împiedică orice ingerinţă în întocmirea actelor notariale şi în îndeplinirea procedurilor prevăzute de lege în competenţa acestuia. Principiul stabilităţii în funcţie este menit să garanteze echitatea şi imparţialitatea în decizie a notarilor publici, într-un cuvânt, independenţa acestora.

Notarul public îşi exercită atribuţiile ce îi sunt oferite prin lege în temeiul statutului funcţiei sale şi nu în baza unui contract de muncă, presupunând un raport de subordonare.
În situaţia în care i se solicită îndeplinirea unui act care încalcă dispoziţiile legale, notarul public are la îndemână, ca instrument, încheierea de respingere motivată, care poate fi atacată de partea interesată în faţa instanţei judecătoreşti.
Caracterul necontencios al activităţii notariale separă esenţial activitatea desfăşurată de notarii publici de activitatea instanţelor judecătoreşti. Activitatea necontencioasă
desfăşurată de notarul public cu competenţă şi imparţialitate evită declanşarea litigiilor şi urmăreşte armonizarea intereselor părţilor.

Acte de dispozitie
Succesiuni
Garantii mobiliare si imobiliare, ipoteci
Divorturi
orice alte categorii de acte decat cele enumerate mai sus care intra in atributiile unui notar public – legalizari de acte/copii, legalizari traduceri, declaratii, procuri, etc.